banner2

Son başvuru gününü kaçırmayın! DSİ İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 157 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan alımla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki DSİ işçi alımı ne zaman? DSİ işçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Ekonomi 26.10.2022, 22:54 26.10.2022, 23:27
Abone ol
Son başvuru gününü kaçırmayın! DSİ İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri, 17 farklı kadroya 157 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar DSİ personel alımı detaylarını araştırıyor. Başvurular 24 Ekim itibarıyla başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki DSİ personel alımı ne zaman bitiyor? DSİ personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımı başvuruları 24 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylardan KPSS şartı aranmayacak. En az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.

Başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapması ve "İşyeri Unvanı" kısmına "DSİ Genel Müdürlüğü" yazması gerekmektedir. İŞKUR'a e-Devlet aracılığıyla giriş yapılabilir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 07/11/2022 tarihinde Bölge
Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

17) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.

KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

- 17 Operatör

- 5 Bakımcı-Yağcı

- 9 Ambar işçisi usta

- 59 Akaryakıtçı

- 1 Sondaj işçisi

- 39 Kompresör Operatörü

- 19 Vinç Operatörü

- 1 Laborant

- 1 Laborant yardımcısı

- 2 Topoğraf

- 1 Hidrolog

- 2 Aşçı

- Aşçı Yardımcsı

- 3 Teknisyen

- 1 Bekçi

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!