Yandex Metrica

Mustafa Kemal Atatürk kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Mustafa Kemal Atatürk kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve biyografisi...

Kimdir

21.05.2024, 18:20

Kurtuluş Mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan >Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair merak edilen ayrıntıları sizler için derledik. Peki Mustafa Kemal Atatürk kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden ölmüştür? İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına, aldığı eğitimlere, katıldığı savaşlara ve yazdığı eserlere dair merak edilen tüm detaylar...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KİMDİR?

1881 yılında Selanik'te üç katlı pembe bir evde dünyaya gözlerini açan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Annesi ve babası 1871 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden ise 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Sırasıyla Zübeyde Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa, Makbule ve Naciye adındaki kardeşlerinden, Zübeyde Fatma ailesi henüz Selanik’te iken vefat etmiş ve diğer erkek kardeşleri Ahmet ve Ömer ise Yunanistan sınırında bulunan Çayağazı’na taşındıktan sonra vefat etmiştir. Atatürk, en küçük kardeşi Naciye’yi ise henüz küçük yaşlarında iken kaybetmiştir.

Zübeyde_Hanım_Ali_Rıza_Efendi

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAYATI

İlkokul eğitimini Mahalle Mektebi’nde ve Şemsi Efendi Okulu’nda tamamlayan Atatürk, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, ardından lise eğitimini de Manastır Askeri İdadisi’nde tamamladıktan sonra yüksek tahsilini ise İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde tamamlayarak mezun olmuştur.

Kemal adını ise sonradan alan Mustafa Kemal Atatürk, 1893 yılında henüz Askeri Rüştiye'de öğrenci iken Mustafa isimli matematik öğretmeni tarafından kendisine Kemal ismi verilmiş ve böylelikle ismi Mustafa Kemal olmuştur. Yüksek tahsilini tamamladığı İstanbul Harp Akademisi'nden yüzbaşı unvanı ile mezun olan Atatürk, ardından 1905 yılında Şam'daki 5. Ordu’da ve 1907 yılında da Makedonya’daki 3. Ordu’da görev yapmıştır. Selanik ve Manastır’da görevli olduğu dönemde ise 1909 yılında İstanbul'da vuku bulan (31 Mart Vakası) ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen ve Hareket Ordusu'nda görev alarak, bu ayaklanmanın kısa sürede bastırılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, ayrıca 1911 yılında meydana gelen Arnavutluk İsyanının da bastırılma harekâtına katılmıştır.

Mustafa_Kemal_Atatürk_kimdir

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR

1911 yılında ise İtalya'nın, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderilen Atatürk, Derne ve Tobruk'da görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra bu kez binbaşı rütbesi ile 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları'na katılmış ve Edirne şehrini Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yapmıştır. 

1913-1915 yılları arasında Sofya kentinde ataşe göreviyle bulunan Mustafa Kemal Atatürk, 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı'nda ise 1915 yılında 19. Tümen Komutanı sıfatıyla Çanakkale Savaşı'na katılmış ve bu savaşta Gelibolu yarımadasında düşman saldırılarını başarı ile püskürtülmesini sağlayarak "Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazanmıştır.

1916 yılında Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesi'ne atanan ve akabinde generalliğe yükseltilen Atatürk, gerçekleşen Rus saldırılarını durdurarak Bingöl ve Muş'u düşmandan geri almış ve 1917 yılında Suriye ve Filistin'de görevli iken de 7. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. Aynı sene Osmanlı şehzadesi Vahdettin ile Almanya'ya giden Mustafa Kemal Atatürk, burada Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerinde ise incelemeler de bulunmuştur. 1918 yılında tekrar Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı olarak görevlendirilmesinin ardından ise Birinci Dünya Savaşı'nın nihayete ermesiyle beraber imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra da İstanbul'a geri dönmüştür.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ VE KONGRELER 

Mustafa Kemal, daha sonra düşman işgali altında bulunan ülkeyi kurtarmak amacını gizli tutarak, kendisine verilen Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul'dan ayrılmış ve Karadeniz yolu üzerinden 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıştır. Buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi'ni yayımlayan Atatürk, bu genelge ile Türk milletine seslenerek, " Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığı tehlikede olduğunu, Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ve bu sebeple Sivas’ta bir kongre düzenleneceğini " bildirmektedir. Ve aynı zamanda Osmanlı Hükümeti'nin kendisine vermiş olduğu görevden ve askerlik vazifesinden de istifa eden Mustafa Kemal, 23 Temmuz 1919 tarihinde önce Erzurum'da, 4 Eylül 1919 tarihinde ise Sivas'ta gerçekleşen kongrelerin başkanlığını yapmıştır.

Gerçekleşen bu kongrelerde ise "Düşman işgaline karşı milletin topyekûn vatanı savunacağı, bu amaçla da geçici bir hükümetin kurularak milli bir meclisin toplanacağı, manda ve himayenin ise asla kabul edilemeyeceği" tarihi kararlar alınmış ve açıklanmıştır.

Mustafa_Kemal_Atatürk_kimdir

Bu vaziyet içerisinde >Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde açılarak görevine başlamış ve Mustafa Kemal hem Meclis hem de Hükümet Başkanlığı görevlerine seçilmiştir. Ve ardından l. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan Sevr Antlaşması'nın ise Türk milleti tarafından kabul edilmediği tüm dünyaya duyurulmuştur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CUMHURİYETİ NE ZAMAN İLAN ETTİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Türk Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla yönetmesi neticesinde yeni Türk devletinin kuruluşu hızlanmış ve 1 Kasım 1922 tarihinde ise hilâfet ve saltanat resmen birbirinden ayrılarak, saltanat kaldırılmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu ile yönetim bağları kopmuş ve 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent ilan edilmiştir. 

29 Ekim 1923 tarihinde de >TBMM tarafından Cumhuriyetin ilan edilmesiyle, Atatürk oybirliği ile yeni kurulan devletin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş ve adından 30 Ekim 1923 tarihinde ise İsmet İnönü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümeti kurulmuştur. 1938 yılında ölünceye kadar arka arkaya dört kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, aynı zamanda bu görevi en uzun süre sürdüren Cumhurbaşkanı’dır. 

Mustafa_Kemal_Atatürk_kimdir

Özel yaşamında ise yalnızca bir kez evlenen ve 29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım’la izdivaç gerçekleştiren Atatürk’ün bu evliliği, 5 Ağustos 1925 tarihine kadar sürmüştür.

Atatürk_Eşi_Latife_Hanım

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SOYADINI ALMASI

>TBMM tarafından 24 Kasım 1934 tarihinde oy birliğiyle çıkarılan 2587 sayılı kanunla da Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmiş ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması ise yasaklanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde 1929 yılında gerçekleşen Dünya Ekonomik Bunalımı'nın Türkiye üzerindeki etkilerini azaltmak ve ülkenin kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile 1933 yılında Beş Yıllık Sanayi Planı'nı başlatmıştır. Aynı dönemde ayrıca dış politika alanında da önemli adımlar atılarak önce 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne katılma, 1934 yılında Balkan Antantı'nın imzalanması, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve 1937 yılında Sadabat Paktı gibi çeşitli girişimlerde Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkı sağlamıştır. 

Mustafa_Kemal_Atatürk_kimdir

Ayrıca ömrünün sonuna kadar Hatay'ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik mücadele sarf eden Atatürk’ün bu isteği ise vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşmiştir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

1937 yılı itibariyle artık sağlığı yavaş yavaş bozulmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ertesi yıl doktorlarının kendisine siroz teşhisi koyması üzerine, Türk doktorları ve yurt dışından gelen yabancı doktorlar ile tedavi sürecine alınmıştır. Ancak bu tedavilerin sonuç vermemesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde bir Perşembe sabahı saat 09.05'te İstanbul’da bulunan >Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur. Ardından Dolmabahçe sarayındaki bir salonda üç halkın ziyaretine açılan cenazesi, düzenlenen büyük bir törenle Ankara'ya uğurlanmış ve Atatürk 21 Kasım 1938 tarihinde >Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine defnedilmiştir. Burada 15 yıl kalan naaşı, daha sonra 10 Kasım 1953 tarihinde gerçekleşen bir tören ile >Anıtkabir'deki ebedi istirahatgâhında toprağa verilmiştir. 

Mustafa_Kemal_Atatürk_kimdir

Kendisinin vasiyeti üzerine mal varlığını Cumhuriyet Halk Fırkası'na (CHP), >Türk Tarih Kurumu’na (TTK) ve >Türk Dil Kurumu'na (TDK) bırakan Atatürk, ayrıca kız kardeşi Makbule Atadan'ın Çankaya'da oturmasını, Sabiha Gökçen için ev ve para verilmesini ve İsmet İnönü'nün çocukları için ise yurt dışı eğitimlerini karşılayacak gerekli olan desteğin verilmesini istemiştir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR (KISACA)

Osmanlı Devleti Dönemi’nde asker ve komutan sıfatıyla pek çok savaşa katılan Atatürk, sırasıyla önce 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na ve ardından 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları’na ve 1914-1918 yılları arasında ise I. Dünya Savaşı'na katılmıştır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI KİTAPLAR

Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
Takımın Muharebe Talimi (1908)
Cumalı Ordugahı-Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
Tabiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
Bölüğün Muharebe Talimi (1912)
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
Nutuk (1927)
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (1930)
Geometri (1937)
Onuncu Yıl Nutku
Türk Gençliğine Hitabe
Balıkesir Hutbesi
Bursa Nutku

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Loading