Yandex Metrica

Sitede Ara

Yargıtay'dan örnek 'fazla mesai' kararı: Bilgisayar açılış kapanış saatleri delil olacak

Yargıtay'dan örnek 'fazla mesai' kararı: Bilgisayar açılış kapanış saatleri delil olacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir kararına göre, fazla mesai hesabında, çalışanın kullandığı bilgisayarın açılış kapanış saatleri delil olarak kabul edilecek.

Genel

11.05.2024, 12:12

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından imzalanan yeni karar milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor. Yüksek Mahkeme, çalışanların fazla mesaisinin hesaplanmasında, çalışanın kullandığı bilgisayarın açılış kapanış saatlerinin delil olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'dan gelen yeni karara göre, çalışanların bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini önceden nasıl bildi? O astroloğun 1 ay önce attığı Tweet gündem oldu! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini önceden nasıl bildi? O astroloğun 1... Haberi Görüntüle

BİLGİSAYARIN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ DELİL SAYILACAK

Buna göre, fazla mesai hesaplamasında, çalışanın kullandığı bilgisayar log kayıtlarının da (açılış kapanış saatleri) delil olarak kabul edilecek. İş Mahkemesi'ne başvuran özel bir sektör çalışanı, 1989 - 2013 yılları arasında hak ettiği fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebiyle dava açtı. Davalı şirket avukatı ise zamanaşımı iddiasında bulundu. Davacının her gün ve teftiş döneminde 09.00 ila 22.00-23.00 saatleri arasında çalışmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Davacının tabi olduğu yönetmelik gereğince yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunu ve davacıya 2011-2014 yıllarına ilişkin yıllık 270 saati aşan fazla çalışmasının karşılığı ücretlerin davacıya ödendiğini beyanla, davanın reddini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini önceden nasıl bildi? O astroloğun 1 ay önce attığı Tweet gündem oldu! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini önceden nasıl bildi? O astroloğun 1... Haberi Görüntüle

MAHKEME DAVANIN KISMEN KABULÜNE HÜKMETTİ

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, temyiz edilen karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nce bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı şirket avukatı kararı temyiz edince bu kez devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, davacının ofisteki işyeri bilgisayarının hangi saatlerde açılıp kapandığına bakılması gerektiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:"Davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli. Gerektiğinde bilirkişiye yerinde inceleme yapma yetkisi de verilerek, işyeri giriş çıkış ile bilgisayar kayıtları, varsa mesai formları ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle örtüştüğü noktada davacı tanıklarının beyanları ile birlikte değerlendirilmeli. Yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre usuli kazanılmış hak ilkesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerekir. Raporun hazırlanması esnasında log kayıtlarının dosyada bulunmadığı belirtilmiştir. Mahkemece daha sonra alınan 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporunda ise 28.01.2011-03.12.2013 tarihleri arasında log kayıtlarının dosyaya getirildiği, log kayıtlarının bulunduğu dönemlerde log kayıtlarına göre, 24.12.2010-27.01.2011 tarihleri arasında ise log kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu halde mahkemece 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda log kayıtlarına göre hesap yapılan dönem yönünden herhangi bir indirim yapılmaksızın, tanık beyanlarına dayanan dönem yönünden ise uygun bir indirim yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde log kayıtları incelenmeksizin hazırlanan rapor doğrultusunda karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
 

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Bakmadan Geçme

Tümünü Gör ››

Loading