banner2

İzin alıp işe gitmeyen çalışanlar için emsal karar! Tazminatsız kovulabilirsiniz

Yargıtay milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Sözlü izin alıp iş yerine gitmeyen bir kişi 'devamsızlık' gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Yargıtay, 'sözlü izin aldığı için tazminat alamazsın' kararını verdi.

Ekonomi 25.10.2021, 13:06
Abone ol
İzin alıp işe gitmeyen çalışanlar için emsal karar! Tazminatsız kovulabilirsiniz

İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil bir takım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.’den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu. İşveren tarafından kovulan işçi, soluğu İş Mahkemesinde aldı.

MAZERET BİLDİRMEDEN VE HABER VERMEDEN DEVAMSIZLIK YAPTIĞINI SAVUNDULAR

Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

YARGITAY'A BAŞVURULDU

Mahkeme, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği ‘çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği’ gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'IN KARARI ŞU ŞEKİLDE

işçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda, “Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri nedeniyle şantiye şefi olan mühendis H.T.’den izin aldığını ve iş yerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir. 

Davacı bu iddiasıyla bağlıdır. Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.’nin imzasının bulunduğu ve iş yerini 22.07.2014 tarihinde terk ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı iş yerinde tutulan 23.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir. 

Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir. 

Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!