İnternet haber editörleri basın kartı alabilecek mi? İnternet gazetecileri için basın kartı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Komisyonda kabul edilen teklife göre, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor. Peki, İnternet haber editörleri basın kartı alabilecek mi? İnternet gazetecileri için basın kartı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...

Gündem 21.06.2022, 13:34
İnternet haber editörleri basın kartı alabilecek mi? İnternet gazetecileri için basın kartı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Konuşulan teklife göre, söz konusu düzenlemeyle birlikte internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Düzenlemede;

 • İnternet haber sitesi,
 • İletişim Başkanı,
 • İletişim Başkanlığı,
 • Basın Kartı Komisyonu,
 • Medya mensubu,
 • Enformasyon görevlisi de tanımlanıyor.

BASIN KARTI BAŞVURUSU, NİTELİĞİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi. Buna göre, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın kartı türleri şu şekilde belirlendi:

 • Göreve bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,
 • Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Geçici basın kartı: Görev alanı Türkiye'yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye'ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Serbest basın kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt dışında serbest gazetecilik yapan medya mensuplarına verilen basın kartını,
 • Sürekli basın kartı: En az 18 yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları ve enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen basın kartını ifade edecek.

Basın kanuna göre ‘basın kartı’ talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

KİMLER BASIN KARTI ALABİLECEK?

Basın kanuna göre ‘basın kartı’ alabilecek kişiler şu şekildedir;

 • Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensupları
 • Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları
 • Medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı medya mensupları
 • Görev alanı Türkiye'yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye'ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensupları
 • Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahipleri ve çalışanları
 • Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensupları
 • Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli
 • Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticileri

BASIN KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ayrıca basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ve terör suçlarından hüküm giymemiş olması gerekecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!