banner2

Yeni spor yasası teklifi TBMM'de kabul edildi

Birçok değişikliği beraberinde getiren yeni spor yasası teklifi TBMM'de kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Spor 25.03.2022, 19:06 25.03.2022, 20:01
Abone ol
Yeni spor yasası teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi çok sayıda yenilik barındırıyor.

SPOR KULÜPLERİ DERNEK STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK!

Kanun tekilifi şu düzenlemeleri içeriyor:

- Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.

- Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

- Spor kulüpleri, birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurabilecek.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için "denk bütçe" sistemi getirilecek.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek.

- Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanması ve bakanlıktan izin almadan görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecek.

- Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

- Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

- Kişiler, üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek.

- Genel kurul dışında bir spor kulübünün yönetiminde, denetim kurulunda yer alanlarda zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, terörün finansmanı, şike ve teşvik primi gibi suçlardan mahkum olmama şartı aranacak.

- Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak.

- Son 5 yıl içinde bir defada 1 yıl veya toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri resen sona erecek.

- Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar ücret kararlaştırabilecek.

- Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

- Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!