banner2

Sözleşmeliye kadro müjdesi: Kimlerin kadrolu olacağı belli oluyor: İşte aranan şartlar

Sözleşmeliler toplu iş sözleşmesiyle hüküm altına alınmıştı. Sözleşmelilere kadro için çalışmalar hızla devam ediyor. Taslak metinler de ortaya çıkmaya başladı. 600 bin sözleşmeli personelin kadro hakkına kavuşması bekleniyor. Peki çalışmalar kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Gündem 17.08.2022, 20:26 17.08.2022, 20:54
Abone ol
Sözleşmeliye kadro müjdesi: Kimlerin kadrolu olacağı belli oluyor: İşte aranan şartlar

Sözleşmelilerin kadro hakkı için yapılan çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili ilk taslak ortaya çıktı. 

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, hazırlanan taslak metinlerde sözleşmeli memurlar için kadro hakkı veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadrolu olacak.

KADRO HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

- 31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri durumunda ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

- Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

- Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.

SÖZLEŞMELİ OLARAK GEÇEN HİZMET SÜRESİ MEMURİYETTE SAYILACAK

Kadro hakkı kazananların sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak şartıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

MAHSUPLAŞMA OLMAYACAK

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

KAMUDA YENİ PERSONEL MODELİ 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.

Hazırlanan kanun teklifiyle hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!