banner2

Nur cemaatinden AK Parti'ye destek çağrısı: Bedîüzzaman'ın talebeleri hep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaydı

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri ve kanaat önderlerinden oluşan Sözler Cemaati Meşveret Heyeti, 14 Mayıs öncesi dikkat çeken bir bildiri yayınladı. Heyet, Bediüzzaman eserlerine gönül verenlerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacağını deklare etti.

Gündem 19.03.2023, 20:54 19.03.2023, 20:58
Abone ol
Nur cemaatinden AK Parti'ye destek çağrısı: Bedîüzzaman'ın talebeleri hep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaydı

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. 

Bediüzzaman Said Nursî'nin yolundan giden tüm gruplara seslenen Sözler Cemaati Meşveret Heyeti, Said Nursî'nin yaşadığı dönemde 'komünistlere karşı' hep Demokrat Parti'yi ve Adnan Menderes'i desteklediğini hatırlattı. 

Bediüzzaman'ın talebelerinin siyasi hayatı boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduklarını da anımsatan heyet, yayınlanan yazılı açıklamada Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptı. 

İşte Sözler Cemaati Meşveret Heyeti'nin o mektubu:

RİSALE-İ NUR TALEBELERİNDEN SÖZLER CEMAATİ’NİN
14 MAYIS’TA YAPILACAK SEÇİMLE ALAKALI LAHİKA MEKTUBU

Aziz Sıddık Kardeşlerimiz

Evvela: Ramazan’ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ederiz. Cenab-ı Hak bu Ramazan’ın Leyle’i Kadr’ini umumumuz hakkında bin aydan hayırlı eylesin. Âsâr‐ı Gadab‐ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden milletimizi ve memleketimizi muhafaza eylesin! Âmîn.

Saniyen: Milletimiz ve memleketimizi ciddi alakadar edecek mühim bir seçime yaklaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle birkaç hususu umumun nazarına arz etmeği münasip gördük.

1- Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde Adnan Menderes başa geçince Halk Parti’ye karşı Demokrat Parti’yi açıkça desteklemiş, bunun sebebini soranlara da şu cevabı vermiş:

“Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır...Bunun için, hayat‐ı ictimâiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet nâmına muhâfazaya çalışıyorum.” Emirdağ lahikası

Yine demokratları kastederek “Onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücûdun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl‐i dini yardıma dâvet ediyoruz.” Emirdağ lahikası

Yine bu asîl Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi (yani halk partisini) kat'iyyen iktidara getirmeyecek buyurmuştu. Bu da Üstadımızın bir kerameti olarak tezahür etmiş ve geçen yetmiş küsür senede hiçbir zaman ihtilaller haricinde CHP milletin hür iradesiyle iktidar olamadı. Bundan sonra da olamayacaktır inşallah.

2- Üstadımızdan sonra hizmetinde bulunan talebeleri, varis ve vekilleri aynen bu istikamet üzere hareket etmişler. Her zaman sol partilerin karşısındaki umumun teveccühünü kazanmış kitle partisi olan en büyük sağ partiye oylarını verip desteklemişler. Bu hususta herkesi teşvik etmişler.

Bu meyanda bir zaman Adalet Partisi, daha sonra Anavatan Partisi yani Turgut Özal’ı, sonra da AK Parti’yi ve Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça desteklediler. Biz buna şahidiz ki: Başta Mustafa Sungur Ağabey olarak Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Ahmet Aytimur Ağabeylerimizin tamamı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bu manada ciddi destek verdiler. Aleyhte konuşturmadıkları gibi konuşmak isteyenleri de şiddetle ikaz ediyorlardı.

Hatta Mustafa Sungur Ağabey, küçük sağ partilere, bunlar neden ayrı ayrı hareket ediyorlar, gidip Tayyip beye kuvvet vermiyorlar, diye çok kızardı. Vefatına yakın son seçimde yarı felçli haliyle çok zorlandığı halde sırf Tayyip beye kuvvet olsun diye gidip oy kullanmıştı. Ayrıca ne zaman hükümete bir hücum olsa hemen Ankara’ya gider hükümete manevi destek olurdu.

Bu manada Abdullah Yeğin Ağabey de Tayyip beyi açıkça destekledi. Televizyonlara çıktı beyanatlar verdi. Gazetelere röportajlar verdi. Hüsnü Bayram Ağabey ise dersleri canlı yayınlandığı için takip eden herkes şâhittir ki; hemen hemen her derste Tayyip beyi nazara verir ve dualar ederdi. Merak edenler bu kayıtlar internette mevcuttur bakabilirler.

3- Gerek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin gerekse yakın talebelerinin bu tarzı hareketlerinden yola çıkarak bizler de üstadımızın en büyük arzusu ve umum ümmetin hasretle beklediği Ayasofya’nın açılması, vatanımıza ve gençliğimize ekmek gibi ilaç gibi lüzumu bulunan Risale-i Nur eserlerini devlet eliyle neşri olan bu iki muazzam ve hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli bu hizmetleri yapan ve ehli imana tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlayan, bütün bunlarla beraber aynı zamanda memleketimizi maddeten terakkide de en büyük ecnebi devletleri geride bırakacak icatlar ve icraatlar ile ileri seviyelere taşıyan, sağdaki en büyük kitle partisi olan AK Parti ile onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de bütün vakıflarımızla derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla bütün kuvvetimizle destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bütün ehli imanı da bu manada yardıma davet ediyoruz. 

Risale-i Nur Talebelerinden Sözler Cemaati Meşveret Heyeti. 

İnşaallah vesile olmuşuzdur.

Bediüzzaman Said Nursî (1878-1960)

BİR AÇIKLAMA DA O GRUPTAN

Risale-i Nûr camiasına seslenen Sözler Cemaati Meşveret Heyeti'nden sonra kanaat önderlerinden bir açıklama daha geldi. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek talebiyle bildiri yayınlayan grup bu kez Risale-i Nûr Meşveret Cemaati oldu. 

Bir zamanlar 'yasak kitaplar' olarak görülen Risale-i Nûr'ların Bediüzzaman Said Nursî'nin vasiyeti doğrultusunda artık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destekleriyle basılmakta olduğunu, Ayasofya Camii'nin de 500 senelik aslına döndürüldüğünü hatırlatan Risale-i Nûr Meşveret Cemaati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE KAMUOYUNA

Malum olduğu üzere; ülkemiz seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktadır. Dahilî ve haricî şer kuvvetler ve müfsit komiteler ihanet ve yıkımlarını, fesat ve iftiralarını, yalan ve dessas fikirlerini çok yoğun bir propaganda ile apaçık bir şekilde sürdürmekte; kalb-i küllî ve vicdan-ı umumîde derin yaralar açmaktadırlar. 

2023 Seçimleri sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Âlem-i İslam'ın selametiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla 2023 seçimlerine dair tarz-ı hareketimiz ile alakalı olarak aşağıdaki hususları, ehemmiyetine binaen, kamuoyunun nazar-ı dikkatine arz ediyoruz:

  • Kahraman bir milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'an ve cihad hizmetinde dünyada bir parlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii'ni müzahrefattan temizleyip beş yüz sene devam eden asli hüviyetine çeviren,
  • Mazide dinden tecerrüd ettirilen maarifte Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ve hatt-ı Kur'an olan Osmanlıcanın müfredata konulmasına ve tesettür şiarının serbestiyetine vesile olan,
  • İttihad-ı İslam için samimi gayretlerde bulunan, dünya mazlumlarının yanında durup, ülkemize iltica eden her milletten mazluma ev sahipliği yapan, 
  • Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vasiyetine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tab'ettirip neşrine vasıta olan, 

Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz. 

RİSALE-İ NÛR MEŞVERET CEMAATİ


 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!