Yandex Metrica

Adalet Bakanlığı harekete geçti! Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması

Adalet Bakanlığı harekete geçti! Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması

Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.

Gündem

23.01.2024, 22:19

Adalet Bakanlığı tarafından dağıtım yerlerine ve kamuoyuna paylaşılan yazıda, 'Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'doğum ve ölüm kayıtları', 'mirasçılık sıfatları', 'mirasçılık belgesi', 'doğal afete maruz kalanların afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarının çözümü' ile ilgili bölümler anımsatıldı. 

Bomba gibi patladı! Ev sahibi ve kiracı tartışmasında son nokta: Kiracı evi havaya uçurdu! Bomba gibi patladı! Ev sahibi ve kiracı tartışmasında son nokta:... Haberi Görüntüle

TÜM KANUNİ MİRASÇILARIN KENDİLERİNE DÜŞEN PAYLA BİRLİKTE GÖSTERİMESİ ÖNEMLİ

Mirasçılık belgesinde tüm kanuni mirasçıların, kendilerine düşen miras payları ile birlikte gösterilmesinin önemli olduğu aktarılarak, "Zira mirasçılık belgesi, kimlerin kanuni mirasçı olduğunu gösteren ve kanuni mirasçılar lehine karine oluşturan bir belgedir. Nitekim miras bırakan ile mirasçılar arasındaki bağın türü ile mirasçıların, miras ehliyetinin bulunup bulunmadığı ve terekenin paylaşım oranı, mirasçılık belgesi marifetiyle tevsik olunur. Keza kanuni mirasçıların, mirasçılık belgesinin bahşettiği zilyetlik marifetiyle tereke alacaklarını talep ve tahsil ile terekeye ait sicile kayıtlı taşınır ve taşınmazların intikalini ve açıklayıcı tescilini talep etmek hak ve yetkileri de bulunmaktadır" denildi.

Operasyon için geri sayım başladı! PKK elebaşı Duran Kalkan'ı Kuzey Irak korkusu sardı: Türkiye her yeri kuşatacak! Operasyon için geri sayım başladı! PKK elebaşı Duran Kalkan'ı Kuzey... Haberi Görüntüle

OHAL KAPSAMINDAKİ İLLERDE BULUNAN TÜM MAHKEMELERDEN MİRAÇILIK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN TALEPTE BULUNABİLİR

Bu kapsamda, tüm sulh hukuk mahkemelerine ve noterlere şu duyuruda bulunuldu:

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bulunan veya bu illerden ayrılmak zorunda kalanların, ülke çapındaki tüm sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecekleri, 'Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'da yer alan başvuru ve temsile ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemelerin ve istemeleri halinde adli yardımdan yararlandırılmalarına ilişkin hükmün dikkate alınması gerektiği, kanunda sayılan istisnalar dışında ülke çapındaki tüm noterliklerden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecekleri, mirasçılık belgelerinin düzenlenmesinde öncelikle resmi kayıtların esas alınması, resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber delillerin ikame edilmesi gerektiği, hangisinin önce veya sonra vefat ettiği tespit edilemeyenlerin aynı anda ölmüş sayılacaklarının ve aynı anda ölmüş sayılmaları nedeniyle birbirlerine mirasçı olamayacaklarının dikkate alınması gerektiği, çekişmesiz yargı kararlarından olan mirasçılık belgesinin maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediği hususlarında bilgi edinilmesini, keyfiyetin tüm sulh hukuk mahkemelerine ve noterlere duyurulmasını rica ederim.

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Bakmadan Geçme

Tümünü Gör ››

Loading