Yandex Metrica

Milyonlarca işçiye son dakika uyarısı! Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamıyor

Milyonlarca işçiye son dakika uyarısı! Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar açıklandı. İş Kanunu'na göre ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrananların iş akdi feshedilebiliyor. Feshin uygulanması için 6 işgünü şartı bulunuyor.

Ekonomi

23.01.2024, 19:41

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren İş Kanunu hem işçiyi hem işvereni ilgilendiren maddeleri barındırıyor. Çalışanlar İş Kanunu'nda yer alan haklarını bilmedikleri takdirde mağduriyet yaşayabiliyor. 

Yaşanan mağduriyetlerinden en büyüğü iş akdinin feshedilmesi olarak açıklanırken, İş Kanunu’na göre, ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık hallerinde işçi ve işveren iş akdini derhal feshedebilir. Derhal fesihte 6 günlük hak düşürücü süre uygulanır. Süreyi kaçırdıktan sonra fesih yapanlar haksız duruma düşebilir. 

Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu! Emekliler bu tabloya dikkat: İşte alınacak maaşlar... Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu! Emekliler bu... Haberi Görüntüle

HANGİ DURUMLARDA İŞ AKDİ FESHEDİLİYOR? 

Kanunun 24. maddesinin birinci fıkrasının II. bendi işçiye derhal fesih hakkı tanır. Buna göre, süresi belli olsun veya olmasın işçi ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık hallerinde iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya ihbar süresini beklemeksizin feshedebilir. İşveren iş sözleşmesi yapılırken gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler vererek yanıltırsa, kendisi ya da aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna dil uzatırsa işçi açısından derhal fesih hakkı doğar. Derhal fesih sebeplerinden biri de tacizdir. İşçinin işverence ya da diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması işçi açısından derhal fesih sebebi oluşturur.

İşçinin ücretinin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi gibi sebepler de derhal fesih sebebidir.

Emekliye bal kaymak tadında müjde: TÜİK mayıs verilerini açıkladı: Temmuzda rekor zam var Emekliye bal kaymak tadında müjde: TÜİK mayıs verilerini açıkladı: Temmuzda... Haberi Görüntüle

İŞVEREN AÇISINDAN DERHAL FESİH HAKKI VEREN HALLER 

  • İşe girerken gerçeğe aykırı bilgi vererek işvereni yanıltmak,
  • İşveren ya da aile fertlerine küfretmek, şeref ve haysiyet kırıcı ihbar ve isnatlarda bulunmak,
  • İşyerindeki diğer çalışanlara cinsel tacizde bulunmak,
  • İşyerinde başka birine sataşmak, işe sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek,
  • İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak,
  • İşyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,
  • İzin almaksızın veya haklı bir sebep olmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işe gelmemek,
  • Yapmakla görevli olduğu işi, hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmek,
  • Kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek, işyerindeki araçları bir aylık ücretiyle ödeyemeyecek derecede hasara uğratmak.

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Bakmadan Geçme

Tümünü Gör ››

Loading