SON DAKİKA
Emlak borcu olanlar dikkat! TBMM'de kabul edildi

Emlak borcu olanlar dikkat! TBMM'de kabul edildi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna eklenen bir madde ile tapu daireleri belediye kayıtlarında raiç ve emlak vergisi borcu sorgulaması yapacak, borcu olan emlağın satışı yapılamayacak.

Ekonomi

23.01.2024, 17:32

Düzenleme, icra satışlarında ve işlemlerinde önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeye göre, ticari işletmeler, bütünlük içeriyorlarsa ve bütün olarak olarak satıldığı taktirde daha yüksek gelir elde edilecekse, tek parça halinde satılacak. 

Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.

Yeni düzenlemede, icra satışlarında ciddi sorun ve mali kayıp oluşturan, eşya ve malın uzun süre beklemesinin de önüne geçiliyor.   Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.Düzenlemeye göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

Yasa tasarısı içinde yer alan bir madde de emlak vergisini ilgilendiriyor. Emlak vergisi borcu bulunan ev ve binaların satışı yapılamayacak.

Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak.

Habere Tepki Ver

0

0

0

0

0

0

0

0


Loading