Yeşil pasaport nasıl alınır, kimlere verilir? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

5 çeşit pasaporttan biri olan yeşil pasaport hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Diğer pasaport türlerine göre bazı avantajları olan yeşil pasaport nasıl alınır, kimlere verilir? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hayat 25.05.2022, 11:37 25.05.2022, 11:50
Abone ol
Yeşil pasaport nasıl alınır, kimlere verilir? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Diğer pasaport türlerine göre birçok avantajı bulunan yeşil pasaport hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Yeşil pasaport nasıl alınır, kimlere verilir? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Yeşil pasaport hususi pasaport olarak da adlandırılmaktadır. Devlet memurlarına ve belirli şartları taşıyan memur ailelerine verilir.

YEŞİL PASAPORT ALMA ŞARTLARI NELER?

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yeşil pasaport için gereken belgeler şu şekildedir;

  • Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenci belgesi
  • Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar
  • Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu
  • Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
  • Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
  • Hususi pasaport talep formu.
  • Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge
  • Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!