banner2

Salavat nasıl getirilir, okunuşu nasıl? Salavat anlamı nedir, nasıl okunur?

Salavat getirmek, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'i anmak açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in doğum gününü kutladığımız mübarek bir gündür. Bu kutsal günde Salavatlar, Hz. Muhammed'i anmak ve ona selam göndermek için özel bir öneme sahiptir. Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde Peygamberimizi anmak için Salavatlar okuyarak bu özel günde manevi bir bağ kurarlar. Peki Salavat nasıl getirilir, okunuşu nasıl? Salavat anlamı nedir, nasıl okunur?

Hayat 26.09.2023, 12:44 26.09.2023, 16:09
Abone ol
Salavat nasıl getirilir, okunuşu nasıl? Salavat anlamı nedir, nasıl okunur?

Salavat kelimesi, "salat" kelimesinin çoğul formudur ve temel olarak dua anlamına gelir. Mevlid gecelerinde, ilahiler ve dualar eşliğinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e "Sallallahu Aleyhi Vesellem" şeklinde selam göndermek amacıyla Salavatlar okunur. Salavatın anlamı, Peygamber Efendimiz'e selam ve bereket göndermektir.

Salavat, genellikle "Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e selam eyle" anlamında kullanılır. İslam'da Salavat, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i anmak ve ona dua etmek için önemli bir ibadettir. Salavatlar, bir Müslüman için manevi bir bağ kurmanın ve sevgi ve saygısını ifade etmenin bir yoludur. Salavatların okunuşu ve anlamı, İslam öğretilerine göre, "Sallallahu Aleyhi Vesellem" ifadesini içerir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR, OKUNUŞU NASIL?

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir.

Salavat-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

Genellikle Hz. Muhammed'in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir.

En yaygın okunuşu ise "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir.

Salavat Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

"Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." (Beyhakî)

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur:

"Yeryüzünde Allâh'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânın­da) bana ulaştırır." (Ne­sâî, Sehv, 46)

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)


 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!