İŞKUR duyurdu! Tam 1.488 eleman alacak! İşte başvuru için şartlar

İŞKUR silahlı ve silahsız toplam 1.488 güvenlik görevlisi allımı yapacağını ilan etti. Türkiye' nin farklı illerinde istihdam edilmek üzere özel sektör ve kamuda çalışacak adayların en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. İşte 1.488 güvenlik personeli alımı şartları...

Hayat 14.05.2022, 14:41 14.05.2022, 14:47
Abone ol
İŞKUR duyurdu! Tam 1.488 eleman alacak! İşte başvuru için şartlar

Türkiye İş Kurumu olan İŞKUR özel sektör ve kamuda çalışacak olan silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacak. Türkiye' nin farklı illerinde gerçekleşecek olan 1.488 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. İŞKUR güvenlik görevlisi istihdamında başvuru şartları merak ediliyor. İşte 1.488 güvenlik personeli alımı şartları...

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NE?

İŞKUR güvenlik görevlisi personel alımı şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

2. Türk Vatandaşı olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NE?

- En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

- 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

- Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurmak için adaylar, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmalıdır. Açılan sayfada "Meslek" bölümüne "güvenlik görevlisi" yazarak ara butonuna basılmalı ve güvenlik görevlisi alımına ilişkin ilanların listesi karşısına çıkacaktır. Adaylar buradan başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!