İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı işçi alımı şartları ne?

İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu haberin sonrasında vatandaşlar internette İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır diye araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 işçi alımı gerçekleştirecek. Peki İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı işçi alımı şartları ne?

Hayat 23.05.2022, 10:32 23.05.2022, 10:36
Abone ol
İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı işçi alımı şartları ne?

İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı yapacak. Açıklamadan sonra vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak etti. İçişleri Bakanlığı işçi alımı araması internette en çok arananlar arasına girdi. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı için 69 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki İçişleri Bakanlığı 60 işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı işçi alımı şartları ne?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 60 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı işçi alımı Türkiye İş Kurumu olan İŞKUR resmi internet sayfasından 23-27 Mayıs 2022 tarihleri araında yapılacak. Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek olup şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NE?

İçişleri Bakanlığı işçi alımı şartları şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- ilan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli işçi kadroları için Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,

5- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarım gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NE?

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.

2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

3- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

4- iki adet vesikalık fotoğraf.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!