Çanakkale İl Özel İdaresi personel alımı ne zaman, şartları ne? KPSS şartı olmadan 6 personel alımı yapılacak!

Çanakkale İl Özel İdaresi Sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun sonucunda vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Çanakkale İl Özel İdaresi personel alımı ne zaman, şartları ne? KPSS şartı olmadan 6 personel alımı yapılacak!

Hayat 25.04.2022, 11:20 25.04.2022, 12:22
Abone ol
Çanakkale İl Özel İdaresi personel alımı ne zaman, şartları ne? KPSS şartı olmadan 6 personel alımı yapılacak!

Çanakkale İl Özel İdaresi 6 personel alımı yapacağını ilan etti. Bu haber sonrasında vatandaşlar internette arama yapıyor. Peki Çanakkale İl Özel İdaresi personel alımı ne zaman, şartları ne? KPSS şartı olmadan 6 personel alımı yapılacak!

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çanakkale İl Özel İdaresi 6 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi 25 Nisan 2022 ile 29 Nisan 2022 saat 16.00 arasında yapılacak. Personel alımı için Çanakkale İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgeler eksiksiz şekilde şahsen getirilerek yapılacak.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NE?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Türkiye'deki ve denkliği YÖK tarafından kabul edilen Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

7. Adayların başvuracağı meslek dalında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak,

8. Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler.

BAŞVURU YAPILACAK BÖLÜMLER NE?

İl Özel İdaresi 6 kişilik sözleşmeli personel kadrosu için mühendis ve tekniker alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapılacak bölümler şöyle:

1 İnşaat Mühendisi
1 Harita Mühendisi
1 Elektrik Mühendisi
1 Jeoloji Mühendisi
1 Mimarlık Mühendisi
1 Elektrik Teknikeri

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi,

2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi, (Ayrıca dosyaya konulmak üzere aslından alınmış fotokopi)

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. İkametgah belgesi,

5. İş Talep Formu (CV) - Fotoğraflı,

6. Taahhütname,

7. Aile Sağlığı Merkezlerinden veya Hastaneden alınmış Sağlık Raporu

8. Adli sicil belgesi,

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

10. Kişinin başvuruda bulunduğu meslek dalında en az 5 yıl çalıştığını gösterir; Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti konulu, SGK Hizmet dökümü belgesi. (Belge üzerinde yer alan "Meslek Kodu" bölümünde Unvana ait kodların prim gün sayılarının toplamları dikkate alınacaktır.)

KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

Çanakkale İl Özel İdaresi personel alımları için KPSS şartı bulunmamaktadır. Bunun yerine adayların 5 yıl deneyimli olması gerekiyor. Genel başvuru şartlar;

657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!