Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a yanıt! Bu iddia mesnetsiz olmaktan öteye geçemez'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığının şikayetlerle ilgili keyfi karar verdiğini iddia etmişti. Bakanlık mevzuat detaylarıyla Yavaş'ın açıklamasını yalanlayarak, "Bu iddia mesnetsiz olmaktan öteye geçemez" sözlerine yer verdi.

Gündem 03.05.2022, 13:06 03.05.2022, 14:05
Abone ol
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a yanıt! Bu iddia mesnetsiz olmaktan öteye geçemez'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığının şikayetlerle ilgili keyfi karar verdiğini iddia etmişti. Bakanlık mevzuat detaylarıyla Yavaş'ın açıklamasını yalanlayarak, "Bu iddia mesnetsiz olmaktan öteye geçemez" sözlerine yer verdi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş,  İçişleri Bakanlığı'nın belgeli şikayetlerle ilgili işlem yapmadığını iddia etmişti. 

İçişleri Bakanlığı'ndan Yavaş'ın iddiası sonrası açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada kanun gereğince, ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgere dayanması gerektiği; aksi durumda bu ihbar ve şikayetlerin işleme konulmadığına dikkat çekildi. 

Diğer yandan soruşturma izni kararının gerekçeli olmasının zorunlu olduğu belirtilirken,  Mevzuatın hükümlerine rağmen, Yavaş'ın iddiasının mesnetsiz olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde: 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 02/05/2022 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan demecinde; “dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz birçok konudan sadece 9’u ile ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirildi” şeklinde Mülkiye Teftiş Kurulunu zan altında bırakmayı amaçlayan, gerçek dışı beyanlarda bulunduğu görülmüş olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili olmayan veya görevleri ile ilgili olsa dahi doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına soruşturma yapabilme yetkisi verilen ihbar ve şikayetler ile ilgili inceleme ve soruşturmalar herhangi bir idari merciinin izni olmaksızın doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturulabilmektedir. Görevle ilgili olan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamın giren ihbar ve şikayetler için ise soruşturma açılabilmesi yine bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin izin vermesine bağlı tutulmuştur. Diğer bir deyişle Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mülkiye Müfettişleri ancak 4483 sayılı Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerde devreye girmektedirler.

HER DETAY KANUNDA YER ALIYOR 

4483 sayılı Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerin hangi mercilere, nasıl yapılacağı, bu ihbar ve şikayetler üzerine idari merciler tarafından yaptırılacak araştırma veya ön incelemeler sonucunda verilecek kararlar ile bu kararlara karşı başvurulabilecek yargı yolları aynı Kanunun ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Nitekim, 4483 sayılı Kanunun “Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler” başlıklı 4’üncü maddesi gereğince; bu tür ihbar ve şikayetler Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabileceği gibi, doğrudan yetkili idari mercilere de yapılabilmektedir. 

ŞİKAYETLERİN İŞLEME ALINMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

Aynı madde gereğince; ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları veya yetkili idari merciiler tarafından işleme konulabilmesi için ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacak, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde dilekçede ad, soyad, imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayacaktır.  

SORUŞTURMA KARARINDA GEREKÇE ARANIYOR

Kanunun 6’ıncı maddesi gereğince ise, yetkili idari merciinin vereceği “soruşturma izni verilmesi” veya “verilmemesi” kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Kanunun 9’uncu maddesi gereğince ise; yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararı Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirilmektedir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi idari yargıda itiraz yoluna gidebilmektedir. Diğer bir deyişle yetkili idari mercilerin verdiği kararlar tamamen yargı denetimine tabi kararlardır.
 
Gerek Cumhuriyet Başsavcılıklarından gerekse doğrudan Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikayet de yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine ve yerleşik yargı kararlarına göre işleme alınmakta, sonuçlandırılmakta ve muhataplarına tebliğ edilmektedir. 

'YAVAŞ'IN İDDİASI MESNETSİZDİR'

Mevzuatın bu açık hükümlerine rağmen ve bu kararların yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Kurulunun ihbar ve şikayetlere keyfi muamele yaptığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi, bu tür asılsız iddiaların Mülkiye Teftiş Kurulunun Türk idare sistemindeki saygınlığını zedeleyemeyeceği de kamuoyu tarafından zaten takdir edilmektedir.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!