banner2

Kılıçdaroğlu kökenini Konya'ya dayandırdı! 'Benim dedem şeyhti' ekolü boyut değiştiriyor

1200'lü yıllarda Horasan'dan Anadolu'ya göç etmiş Kureyşan aşiretinin Peygamber soyuyla bir ilgisi yok ama Kılıçdaroğlu bu iddiada ısrarlı. CHP lideri, kütüğünü şimdi de Mevlana dönemi Konya'sına dayandırdı.

Gündem 15.01.2022, 17:31 15.01.2022, 18:27
Abone ol
Kılıçdaroğlu kökenini Konya'ya dayandırdı! 'Benim dedem şeyhti' ekolü boyut değiştiriyor

İslamî değerlere ve tarikatlara yönelik yasakları savunurken "Aslında benim dedem şeyhti" diyen CHP'lilere şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da eklendi. Müslümanlığı akrabalık ve soy bağı üzerinden tanımlamaya çalışan CHP lideri, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) soyundan geldiğini ve atalarının Mevlana'nın çağdaşı Seyyid Mahmud Hayranî'ye dek uzandığını iddia etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine verdiği cevapta Kılıçdaroğlu, "Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun? Benim büyük dedemi bilmek istiyorsan söyleyeyim. Benim büyük dedem Seyyid Mahmud Hayrani'dir" dedi. Ailesi Dersimli Kureyşan aşiretinden olan Kılıçdaroğlu, Kureyşan'ın Hz. Muhammed'in de mensubu olduğu Kureyş'ten geldiğini, dolayısıyla kendisinin de İslam Peygamberi'nin soyundan, yani 'Seyyid' olduğunu yıllardır ileri sürüyor. 

Bu konuda Alevilik, Bektaşilik ve Türk kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Alemdar Yalçın'ı dinlemekte fayda var. Yalçın, Tunceli'deki Kureyşan Ocağı ile Mekke'nin Kureyş kabilesinin birbiriyle bağlantısı bulunmadığını belirtmişti. 

1250'lerde Anadolu'nun genel durumu.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubad döneminde (1220-1237) İran kuzeyindeki Horasan bölgesinden Türkiye'ye göç eden Kureyşan kabilesi, ilk olarak bugünkü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalına yerleşti. O dönem 'Kureyşan/Koreyşan' tabiri 'Horasan' kelimesinin halk dilindeki karşılığıydı. 

Kureyşan aşiretinin Anadolu'ya gelmesini izleyen yıllarda (1250'ler) Konya'da Mevlana Celaleddin Rumî ile aynı mecliste bulunan bir 'mecnûn' vardı. Bu kişi, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Selçuklu devlet adamlarından Mesud Paşa'nın oğlu Mahmud'du. 'Hayret makamında bir sûfî' olmasından ötürü 'Hayranî' lakabı takılan Mahmud Hayranî, İslam Ansiklopedisi'ndeki bilgilere göre 'ermişlerden biri olarak' Mevlana'nın da dikkatini çekmişti. Türbesi Akşehir'deki Anıt Mahallesi'nde, kendi adını taşıyan sokakta bulunan Mahmut Hayranî, yaşadığı dönemde 'Seyyid' yani 'Peygamber soyundan gelen' şeklinde anılıyordu. 

Seyyid Mahmud Hayranî'nin Konya'da yaşadığı ve Akşehir'de defnedildiği neredeyse kesin bilgiler olsa da, onun Tunceli'ye gelen Horasanlılar/Kureyşanlardan olup olmadığı bilinmiyor. Üstelik Hayranî'nin babası Selçuklu devlet adamı Mesud Paşa idi. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Hayranî, Kureyşan ile bağlantılı bir kişi ise onun babası Mesud'un Anadolu'ya yeni göç etmiş bir aşiret üyesi olarak devlet kademesinde nasıl olup da birdenbire yükseldiği büyük bir soru işareti. 

Dedeleri Kureyşan aşiretinde Haydaran kabilesine bağlı Bedirhan oymağına mensup Kılıçdaroğlu'nun Mevlana dönemindeki Mahmud Hayranî ile bağlantısı oldukça zayıf kalsa da, aşiret zaman içerisinde farklı etnik kimliklerle anıldı. 9. yüzyılda Horasan bölgesinde Zerdüşt ve Yezidiler'in önce İslam'ı sonra Aleviliği kabul edip Moğol istilasının ardından Anadolu'ya göç ettikleri biliniyor. Aynı göç sırasında onbinlerce Türkmen de Moğollardan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. 

O yıllarda Erzurum üzerinden Tunceli'ye yerleşen Kureyşan aşireti, zaman içerisinde çok kimlikli bir yapıya büründü. Günümüz Kureyşan'ında hem Seyyid/Arap hem Kürt hem de Türkmen olduğunu iddia edenler mevcut durumda. Aşiret genelinde Kürtçenin bir lehçesi olarak bilinen Zazaca dili konuşuluyor. Alevi mezhebine bağlı Kureyşan aşiretinde her fırsatta kökenleriyle övünen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu dönem, kurumda 'Karabulut' soyisimliler çoğalınca soyadını değiştirmek zorunda kalmıştı. Zira SSK'yı kendi aşiret üyeleriyle doldurduğu iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun soyadı da Karabulut'tu. CHP liderinin Kureyşan aşireti, 1. Dünya Savaşı sırasında Rusların kışkırtması sonucu 'Dersim Devleti' kurmak için Osmanlı askerlerine saldırmış ve Tunceli çevresinde bazı köyleri yakmıştı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!