banner2

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi'nde (KDV), mükelleflerin 1 Şubat 2023'ten itibaren yapılan işlemlerinde uygulanmak üzere, iade hakkı doğuran işlemlerinde, iade talebinde bulunacaklar. Bu tutar asgari olarak 2 bin lira olarak belirlendi.

Genel 01.04.2023, 10:34 01.04.2023, 11:16
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MÜKELLEFLERİN ALIŞ VE SATIŞLARINDA GENEL USÜLLER BELİRLENDİ 

Tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan ancak faaliyetlerine olağan şekilde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, idareye mücbir sebep halinin sona erdirilmesi amacıyla yapacakları başvuru neticesinde yapılacak değerlendirmeye göre bu halinin sona ereceği ve söz konusu mükelleflerin alış ve satışlarında genel usuller çerçevesinde tevkifat uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturuldu.

AMAÇ UYUŞMAZLIKLARI SONA ERDİRMEK 

PTT AŞ'nin posta işlerinin yürütülmesinde aldığı hizmetlerin (gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi gibi) iş gücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi olduğu hususu tebliğde düzenlenerek uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlandı.

KDV İADE İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK 

Hizmet nitelikli tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan ve vergi inceleme raporuyla sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin (temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri; her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, yapı denetim hizmeti, taşımacılık hizmetleri, her türlü baskı ve basım hizmeti, ticari reklam hizmetleri, işgücü temin hizmeti gibi) mükelleflerin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması kaydıyla, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile de yerine getirilebilmesine imkan tanınarak söz konusu işlemlerdeki KDV iade prosedürleri kolaylaştırıldı.

 ASGARİ TUTAR BELİRLENDİ 

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023'ten itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.Tebliğ düzenlemesiyle konunun ne şekilde uygulanacağı detaylı olarak açıklandı. Buna göre mükelleflerin bir vergilendirme dönemindeki iade talep tutarının 2 bin liranın altında olmasına karşın sonraki vergilendirme dönemlerindeki iade talep tutarları birlikte dikkate alındığında söz konusu sınır aşılıyorsa iade yapılabilecek.

KDV ARATIRIMINDA BULUNANLARA GENEL ESASLARA DÖNÜŞ SAĞLANDI 

YMM'ler ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz tespitleri olması durumunda, belgelerde yer alan alım tutarının aynı dönemdeki toplam alımlarının yüzde 5'ini geçmemesi halinde, mükellefler için bu tespitler nedeniyle özel esas uygulaması söz konusu olmayacak.Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri nedeniyle KDV iade uygulamalarında özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların genel esaslara dönüşü sağlandı. Benzer şekilde, hali hazırda genel esaslarda bulunmakla birlikte bu şekilde vergi artırımı yapan mükelleflerin söz konusu fiiller nedeniyle özel esaslara tabi olmaması da tebliğ düzenlemesi ile sağlandı.

ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI FALİYETİNDE DÜZENLEME 

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin, talep etmeleri durumunda, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına geçmelerine imkan tanınırken, yapılan düzenlemeyle uygulamanın ne şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!