banner2

MSB kadın-erkek subay alım başvuru kılavuzunu yayımladı: KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte başvuru tarihi ve şartları

MSB, en az 70 KPSS puanı ile subay alımına başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar MSB personel temini resmi internet adresi üzerinde paylaşılan başvuru kılavuzu ile tüm adaylara duyuruldu. İşte konuya dair merak edilenler...

Genel 04.09.2023, 18:21
Abone ol
MSB kadın-erkek subay alım başvuru kılavuzunu yayımladı: KPSS'den kaç  puan almak gerekiyor? İşte başvuru tarihi ve şartları

MSB, en az 70 KPSS puanı ile subay alımına başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar MSB personel temini resmi internet adresi üzerinde paylaşılan başvuru kılavuzu ile tüm adaylara duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay alımı ön başvuruları 4 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 17 Eylül 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar devam edecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türk vatandaşı olmak,

* Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

* Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı veya sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

* Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

* Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

* Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

* Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

* Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak, (XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

* Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

* Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak

* Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

* Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

* Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

* Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!