Özel sektörde çalışanlar dikkat! 6 gün kaldı

Çalışma mevzuatında hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını korumak için önemli maddeler bulunuyor. İş kanununda bazı sebepler haklı fesih nedeni olarak kabul ediliyor. Bu nedenlerden en az bilineni ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halinde iş akdinin iki taraf içinde derhal fesih hakkının bulunması. . Derhal feshin, ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılığın ortaya çıktığı andan itibaren 6 işgününde yapılması gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra fesih yapan taraf haksız duruma düşüyor.

Ekonomi 26.05.2022, 13:05
Özel sektörde çalışanlar dikkat! 6 gün kaldı

İş Kanunu’nun 24. maddesi işçiye, 25. maddesi ise işverene “sağlık sebepleri”, “zorlayıcı sebepler” ve “ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde” iş sözleşmesini haklı sebeple “derhal” feshetme hakkı verir. Sözleşmenin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi bulunmuyor.

İŞÇİYE FESİH HAKKI VEREN HALLER

*İşçiye derhal fesih hakkı veren ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller şöyle:

*İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

*İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

*İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

*İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

*İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

*Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE HESAPLAMASI

Altı iş günlük hak düşürücü süre, olayın meydana geldiği veya öğrenildiği gün atlanarak sayılır. İşveren yönünden 6 günlük hak düşürücü süre, iş akdini feshetmeye yetkili kişi veya makamın öğrendiği tarihte başlar. Birim amirinin öğrendiği tarih önemli değil. İşveren, konuyla ilgili işletme içinde soruşturma açmış ise 6 günlük hak düşürücü süre işlemez. Altı günlük süre, soruşturma sonucunun feshe yetkili kişi veya makama ulaştığı tarihten itibaren işler.

FESİH GEREKÇESİ AÇIK OLMALI

Haklı fesih yapılırken gerekçenin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde açık ve net şekilde yazılması gerekir. Hakim, konu mahkemeye intikal ettiğinde fesih bildirimindeki gerekçeye göre karar verir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!