banner2

Araç sahipleri dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yaptınız yaptınız! Aksi halde rekor cezası var

Araç sahiplerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar motorlu taşıt vergisini ödemesi gerekiyor. Bu kapsamda oluşturulan yeniden yapılandırma süreci de resmen başlamış durumda. Peki, MTV ödemelerini 31 Mayıs'a kadar yapmayanlara ne olacak? İşte detaylar...

Ekonomi 15.03.2023, 10:40 15.03.2023, 12:43
Abone ol
Araç sahipleri dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yaptınız yaptınız! Aksi halde rekor cezası var

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi yapacak araç sahipleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuru yapıldı. Buna göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılması süreci başladığı kaydedilirken bu imkanlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği ifade edildi.

Buna göre, ödenmemiş MTV'lerde gecikme zammı ya da gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borç ödemesi gerçekleştirilecek.

Yİ-ÜFE GEÇERLİ OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam hali şu şekilde:

“Söz konusu Kanun ile; 

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi,

Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

TRAFİK VE İDARİ PARA CEZALARI

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

48 AYA KADAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması,

Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,

Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması,

İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,

KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLECEK

Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,

Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği,

Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.Başkanlığımızca, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuru ve ödeme süresince mükelleflere ve kamuoyuna doğru, etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirme ve hatırlatmaya yönelik yazılı ve görsel doküman çalışmalarımız devam etmektedir. “

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!