15 yıl prim ödeyenlere müjde! 41 43 ve 46 yaşında erken emekli olabileceksiniz! 

Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olabilmek. Kamu çalışanlarının erken emeklilik için belli hususları yerine getirmesi gerekiyor. Ancak yaş şartı yapılan mesleğe göre farklılık gösterebiliyor. Gereken şartları yerine getirenlere 41 yaşında emekli olma imkanı tanınıyor.

Ekonomi 03.02.2022, 12:54
15 yıl prim ödeyenlere müjde! 41 43 ve 46 yaşında erken emekli olabileceksiniz! 

A Haber'in haberine göre, erken emeklilik için yapılan mevzuat düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Yıllar boyunca sigortalı şekilde çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emeklilik hayali kuruyor. Ancak bu çalışma süresini erkene çekmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bazı meslek gruplarına bu süreçte erken emeklilik fırsatı tanınıyor. 41 yaşında emekli olmak için aranan şartları haberimizde derledik. Çalışma hayatında 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor.

BAZI MESLEK GRUPLARINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar bulunuyor.

5400 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.

ASKERİ KADROLAR

Yukarıda belirtmiş olduğumuz özel şartlar haricinde ayrıca, 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, yasada belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları hâlinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

YAŞ HADDİ

Emekli Sandığı Kanunuyla belirlenen ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen 4/1-c sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş haddi (65) olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecekleri düzenlenmiş olup, benzeri özel hükümler kapsamına giren sigortalılar açısından yine ilgili hükümler çerçevesinde yaş haddi uygulaması yapılmaktadır.

41 YAŞINDA AYLIK BAĞLANIYOR

Aşağıda yer verilen tabloda yer alan yeni kurulan üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin yaş hadleri 31.12.2020 tarihine kadar 75 olarak uygulanmıştır. Ayrıca, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvuran öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek üzere birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilmektedir. Diğer yandan Anayasa'da, "Hâkimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler" hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, askerî hâkim sınıfındaki subayların emeklilik yaş haddi ise görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun diğer subaylar gibidir. Ayrıca gümrük koruma mensupları ve Millî İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dâhil memurlarından vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle (5) yıl uzatılabilmektedir.

KİMLER 41 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK?

Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!